• Kisah Para Nabi: Pengajaran & Iktibar (Edisi Baru)

  RM 75.00

  Product Unavailable. For enquiry, please email to contact@mph.com.my

  • Category : SIRAH/BIOGRAFI & PROFIL
  • ISBN Code: 9789834418335
  • Format : Hardcover
  • By (Author): Ustaz Johari Yaman
  • Publisher: Nadi Minda Resources

   

  * Discount valid for Online Purchase(s) only. Not applicable for purchases at MPH outlets.
  Price may change from time to time as advised by the publishers

Buku terjemahan Abu Al-Fida' Ismail bin Kathir Al-Quraishy amat istimewa kerana penampilan dan persembahan yang dibentangkan sangat istimewa berbanding dengan buku-buku sejarah nabi yang lain, ini kerana pengarang lebih memberi perhatian kepada bidang pentafsiran yang dinukilkan dari ayat-ayat suci al-Quran serta bersandarkan pada hadis-hadis sahih Rasulullah s.a.w. Ini menggambarkan betapa istimewanya karangan beliau dalam membahaskan kisah para nabi yang belum pernah dilakukan oleh pengarang yang lain. Cerita dan bahasa mudah difahami dan ringkas. Ketelitian dan sikap berhati-hati pengarang terhadap fakta sejarah dalam membentangkan cerita juga jelas, di mana beliau cuba menghindari dari kisah-kisah yang diada-adakan, sebagaimana banyak terdapat dalam penulisan-penulisan buku-buku Islam kini. Namun, tidak dinafikan terdapat sedikit kisah-kisah sedemikian, sekadar untuk perbandingan. Dengan demikian, para pembaca akan dapat membezakan antara kisah sebenar dengan cerita yang diada-adakan. Penterjemah, Ustaz Johari Yaman telah melakukan sedikit perubahan dari karya asal, iaitu penambahan pada nas al-Quran dan pengajaran serta teladan dari topik-topik yang dibentangkan. Semoga para pembaca dapat memanfaatkan semaksima mungkin dari apa yang telah dilaksanakan ini.
 Bestsellers in SIRAH/BIOGRAFI & PROFIL

MPH - Kisah Para Nabi: Pengajaran & Iktibar (Edisi Baru) ISBN - 9789834418335