• Mudarabah: Perkongsian Modal dan untung

  RM 19.50

  Product Unavailable. For enquiry, please email to contact@mph.com.my

  • Category : EKON/P'NIAGAAN/URUSAN/MUAMALAT
  • ISBN Code: 9789834376529
  • Format : Paperback
  • By (Author): Mohd Faiz Hakimi Mat Idris; Ishak Suliaman, Ph.D.
  • Publisher: BookPro Publishing Services
  • Published Date: 25 Jul 2014

   

  * Discount valid for Online Purchase(s) only. Not applicable for purchases at MPH outlets.
  Price may change from time to time as advised by the publishers

Mudarabah adalah buku kedua di dalam Siri Analisis Hadith Muamalah. Keunikan buku ini adalah;

•Menganalisis hadith mudarabah menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif di dalam Pengajian hadith yang terangkum di dalamnya kaedah takrij al-hadith dan kaedah fiqh al-hadith.

•Menghuraikan prinsip-prinsip utama transaksi mudarabah yang bersumberkan hadith-hadith Nabawi yang berautoriti dan huraian fiqh daripada ulama yang berwibawa di bidang fiqh Islami.

•Memaparkan aplikasi prinsip mudarabah dalm produk-produk kewangan Islam di Malaysia yang meliputi produk deposit berasaskan mudarabah, pembiayaaan projek mudarabah, pelaburan mudarabah antara bank, sistem cek secara islam, penerbitan bon atau sukuk.

Dapat dijadikan rujukan ilmu Hadith Muamalah di pelbagai peringkat pengajian ilmu Islam. Juga sesuai dibaca oleh umat Islam secara umum termasuk golongan bukan Islam yang yang berminat mengetahui konsep dan perbahahsaan transaksi mudarabah dalam muamalah Islam.

 Bestsellers in EKON/P'NIAGAAN/URUSAN/MUAMALAT

MPH - Mudarabah: Perkongsian Modal dan untung ISBN - 9789834376529