• Darah Syiah: Membongkar Pengkhianatan Dan Kezaliman Syiah

  • (Average rating 4.33 / 3 ratings / 0 reviews)

  RM 19.00

  Product Unavailable. For enquiry, please email to contact@mph.com.my

  • Category : ISLAMIC BOOKS
  • ISBN Code: 9789671151006
  • Format : Paperback
  • By (Author): Ahmad Faidzurrahim
  • Publisher: Darul Taklim

   

  * Discount valid for Online Purchase(s) only. Not applicable for purchases at MPH outlets.
  Price may change from time to time as advised by the publishers

 "Kemustahilan taqrib (pendekatan pemahaman) antara golongan kaum Muslimin (sunni) dengan golongan Syiah, disebabkan mereka berbeza dengan umat islam yang lain dalam masalah usul (dasar-dasar agama). Hal ini sebagaimana diakaui dan dijelaskan oleh al-Nasir al-tus serta disokong oleh Nikmatullah al-Musawi al-Khunsaari, malah diakaui oleh semua kaum Syiah. Dan, jika sikap tersebut sudah ada sejak zaman al-Nasir al-Tusi, maka pada zaman Bakir al-Majlisi berlangsung semakin tambah keras dan sengit." (Syeikh Mahbuddin al-Khati dalam kitab al-Khuthuh al-Aridhah)

"aku telah hidup berdampingan dengan kaum Syiah baik di Iraq, Saudi, mahupun Lebanon selama 80 tahun. kami biasa berdiskusi dan berdebat dengan mereka, dan nampak bagiku seyakin-yakinnya sebuah gambaran bahawa mereka telah melakukan penyelewengan-peneyelewengan dalam kitab-kitab rujukan dasar mereka." (Dr.Ahmad al-Afghani dalam Saraab Fi Iran)

"aku telah memebentuk satu jawatankuasa untuk mewujudkan taqrib (penyatuan/pemahaman) antara Sunni dengan Syiah di Kaherah sejak empat dekad, akan tetapi sebaliknya kaum Syiah menolak untuk membentuk jawatankuasa yang sama di pusat-pusat kajian ilmiah mereka seperti Najaf, Qum dan selainya kerana mereka hanya menginginkan kita lebih dekat terhadap agama mereka." (Dr.Mustafa al-Siba'i, dalam kitab Al-Sunah wa Makaanatuha Fi al-Tasyri' al-Islami)

 Goodreads Reviews

(Average rating 4.33 / 3 ratings / 0 reviews)

Bestsellers in ISLAMIC BOOKS

MPH - Darah Syiah: Membongkar Pengkhianatan Dan Kezaliman Syiah ISBN - 9789671151006