• Hebatnya Zakat: Memberi Tanpa Diminta

  RM 23.00

  Product Unavailable. For enquiry, please email to contact@mph.com.my

  • Category : ISLAMIC REFERENCES (MALAY)
  • ISBN Code: 9789670326030
  • Format : Paperback
  • By (Author): Ustaz Ghazali Ibrahim
  • Publisher: Inteam

   

  * Discount valid for Online Purchase(s) only. Not applicable for purchases at MPH outlets.
  Price may change from time to time as advised by the publishers

Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang wajib ditunaikan. Namun sejauhmanakah kesedaran dan pelaksanaan ibadah zakat dipraktikkan oleh masyarakat Islam di Malaysia?Meskipun jumlah pungutan zakat kian meningkat saban tahun, namun masih terdapat golongan fakir miskin di negara kita. Jurang perbezaan taraf hidup antara kaya dan miskin masih terlalu ketara dalam masyarakat.Justeru buku ini dikarang bagi mengupas persoalan zakat dan merungkai hikmah serta kaifiyah pelaksanaannya. Semoga ia menjadi wasilah ke arah menyuburkan rasa peduli umat Islam untuk memikul tanggungjawab sosial disamping menunaikan kewajipan sebagai muslim sejati.

 Bestsellers in ISLAMIC REFERENCES (MALAY)

MPH - Hebatnya Zakat: Memberi Tanpa Diminta ISBN - 9789670326030