• Sistem Maklumat Geografi dalam Kajian Demam Denggi di Malaysia

  RM 48.00

  Product Unavailable. For enquiry, please email to contact@mph.com.my

  • Category : PROFESSIONAL BOOKS- MALAY
  • ISBN Code: 9789831008249
  • Format : Paperback
  • By (Author): Aziz Shafie; Ruslan Rainis; Abu Hassan Ahmad
  • Publisher: Penerbit Universiti Malaya
  • Published Date: 20 Feb 2016

   

  * Discount valid for Online Purchase(s) only. Not applicable for purchases at MPH outlets.
  Price may change from time to time as advised by the publishers

Sistem Maklumat Geografi dalam Kajian Demam Denggi di Malaysia memberikan penerangan tentang penyakit denggi sebagai salah satu masalah kesihatan global yang terus mendatangkan ancaman kepada penduduk dunia. Buku ini juga menerangkan bagaimana Sistem Maklumat Geografi (GIS) dapat diaplikasikan sepenuhnya dalam usaha mencegah dan mengawal penyakit denggi.

Antara kandungan utama buku ini ialah huraian tentang kejadian kes denggi serta kaedah pencegahan dan pengawalan penyakit ini, serta huraian terperinci mengenai penggunaan GIS bagi tujuan membentuk model ruangan untuk meramalkan risiko kejadian kes penyakit denggi.

Buku ini amat sesuai dibaca oleh pelbagai golongan, daripada pegawai perubatan, pegawai kesihatan awam, penyelidik, para penuntut universiti termasuklah orang awam khususnya yang berminat dalam aspek GIS dan aplikasinya.

 Bestsellers in PROFESSIONAL BOOKS- MALAY

MPH - Sistem Maklumat Geografi dalam Kajian Demam Denggi di Malaysia ISBN - 9789831008249