• Pengurusan Kualiti Makanan Halal

  • (Average rating 2.50 / 2 ratings / 0 reviews)

  RM 15.00

  Product Unavailable. For enquiry, please email to contact@mph.com.my

  • Category : EKONOMI
  • ISBN Code: 9789834901370
  • Format : Paperback
  • By (Author): Norazilawati Md Dahlal
  • Publisher: Dewan Bahasa & Pustaka
  • Published Date: 15 Sep 2015

   

  * Discount valid for Online Purchase(s) only. Not applicable for purchases at MPH outlets.
  Price may change from time to time as advised by the publishers

Pengurusan pembangunan berteraskan Islam merupakan mekanisme baru dalam pengurusan kualiti termasuklah kualiti makanan halal. Apabila meneliti isu integriti pengurusan kualiti makanan halal, usaha untuk memperkasakan ekonomi negara melalui industri makanan halal dilihat mempunyai halangan dan kekangan. Buku ini mengetengahkan isu-isu yang lazimnya berlaku dalam bidang pengurusan. Ia dilihat penting apabila institusi Islam seperti institusi yang terlibat dalam pengurusan kualiti makanan halal masih berlaku kemelut yang bakal mencemarkan ajaran Islam. Penghasilan makanan yang tidak tulen kehalalannya juga bakal meninggalkan kesan negatif kepada pembentukan akhlak dan jiwa seorang Muslim. Namun, menyedari hakikat pembangunan industri makanan telah didominasi oleh pengusaha bukan Islam, bagaimanakah pelaksanaan pengurusan kualiti makanan halal ini dapat dilaksanakan dengan menepati kehendak dan inti pati Islam? Buku ini merupakan sumbangan kecil hasil penyelidikan secara teoretikal yang dilakukan ke atas pelaksanaan Standard Halal MS1500:2009. Bagi melengkapkan keperluan sistem kualiti makanan dan memenuhi fardu kifayah bagi umat Islam, satu pendekatan baru akan diketengahkan dalam perbincangan buku ini melalui konsep tasawur Islam sebagai acuan pengurusan pembangunan berteraskan Islam yang dilihat lebih holistik dan komprehensif.

 Goodreads Reviews

(Average rating 2.50 / 2 ratings / 0 reviews)

Bestsellers in EKONOMI

MPH - Pengurusan Kualiti Makanan Halal ISBN - 9789834901370