• Wang, Anda & Islam: Halal dan Haram dalam Kewangan dan Perbankan

  • (Average rating 4.41 / 71 ratings / 7 reviews)

  RM 39.90

  Product Unavailable. For enquiry, please email to contact@mph.com.my

  • Category : MALAY BUSINESS
  • ISBN Code: 9789833364718
  • Format : Paperback
  • By (Author): Zaharuddin Abd Rahman
  • Publisher: True Wealth Publishing
  • Published Date: 01 Jan 2009

   

  * Discount valid for Online Purchase(s) only. Not applicable for purchases at MPH outlets.
  Price may change from time to time as advised by the publishers

Buku ini merupakan buku edisi kedua yang telah dikemaskini maklumatnya. Ia menjelaskan kepada pembaca persoalan semasa berkaitan kewangan dan perbankan harian menurut perspektif Islam. Ia menjawab pelbagai persoalan berkenaan hukum berkaitan transaksi dan aktiviti kewangan semasa.

Serba sedikit tentang Kandungan Buku ini:

Bab 1: Mengapa perlu tahu tentang Halal dan Haram dalam Kewangan

 • Bahagian Pertama: Dalil dan Nas
 • Bahagian Kedua: Zuhud dan Salah Faham

Bab 2: Pengenalan kepada Ilmu Fiqh Muamalat

 • Bahagian Pertama: Kaedah asas dalam Fiqh Muamalat
 • Bahagian Kedua: Kontrak-kontrak dalam Muamalat Islam
 • Bahagian Ketiga: Rukun dan syarat jual beli dalam Islam

Bab 3: Unsur dan elemen haram dalam kewangan

Bab 4: Riba dan hukumannya

Dan banyak lagi...

 Goodreads Reviews

(Average rating 4.41 / 71 ratings / 7 reviews)

Bestsellers in MALAY BUSINESS

MPH - Wang, Anda & Islam: Halal dan Haram dalam Kewangan dan Perbankan ISBN - 9789833364718