• Kaifiyat Bersuci: Lengkap dengan Dalil-Dalil Serta Pendapat Para Imam Mujtahid (Siri Kuliah Fardhu 'Ain)

  RM 19.00

  Product Unavailable. For enquiry, please email to contact@mph.com.my

  • Category : FARDHU AIN
  • ISBN Code: 9789830615288
  • Format : Paperback
  • By (Author): Ibnu Muhammad El-Fandahani
  • Publisher: Crescent Books

   

  * Discount valid for Online Purchase(s) only. Not applicable for purchases at MPH outlets.
  Price may change from time to time as advised by the publishers

Bersuci dalam Islam dimasukkan ke dalam golongan Ibadah, kerana semua ibadah dalam Islam menghendaki kesucian dan menuju kepada kesucian. Oleh yang demikian, Allah Taala Yang Maha Bijaksana menwajibkan wudhuk dan bersuci agar hamba-Nya bebas daripada segala najis dan kotoran ketika melakukan ibadah kepada-Nya.

Huraian dalam buku ini sengaja kami khuusukan kepada masalah bersuci semata-mata, yang kami lengkapi dengan alasan, hujah dan pendapat para fuqaha empat madzhab untuk memperluas wawasan berfikir dan pengetahuan kita selaku ummat Islam.

 Bestsellers in FARDHU AIN

MPH - Kaifiyat Bersuci: Lengkap dengan Dalil-Dalil Serta Pendapat Para Imam Mujtahid (Siri Kuliah Fardhu 'Ain) ISBN - 9789830615288