• Pengurusan Keselamatan Projek Pembinaan

  • (Average rating 3.00 / 2 ratings / 0 reviews)

  RM 55.00

  Product Unavailable. For enquiry, please email to contact@mph.com.my

  • Category : PERANCANGAN/PENGURUSAN
  • ISBN Code: 9789835209178
  • Format : Paperback
  • By (Author): Mohd Saidin Misnan; Zakaria Mohd Yusof; Abdul Hakim Mohammed; Abdul Rahman Dalib
  • Publisher: UTM Press
  • Published Date: 30 Apr 2014

   

  * Discount valid for Online Purchase(s) only. Not applicable for purchases at MPH outlets.
  Price may change from time to time as advised by the publishers

Keselamatan ialah keadaan yang bebas daripada risiko berbahaya. Hal ini adalah berkaitan dengan bahaya yang boleh mendatangkan kecederaan fizikal dan risiko terhadap kesihatan dalam jangka masa tertentu. Usaha yang baik daripada semua pihak dalam industri pembinaan akan menjadi sia-sia jika setiap individu daripada pekerja di tapak projek pembinaan tidak mengambil berat dan gagal untuk mengikutinya. Pengurusan keselamatan di tapak projek pembinaan melibatkan aspek perancangan, pelaksanaan, dan pengawalan prestasi keselamatan yang memerlukan penglibatan yang penuh daripada semua kumpulan pekerja di tapak projek pembinaan, terutamanya buruh binaan yang terdedah kepada pelbagai hazard secara langsung.

Buku ini sesuai sebagai rujukan khusus kepada pelajar yang mengikuti program berkaitan keselamatan, terutamanya dalam bidang pengurusan keselamatan, kejuruteraan awam, ukur bahan, pembinaan, pengurusan pembinaan, ukur bangunan, teknologi bangunan, pengurusan sumber manusia, pengurusan fasiliti, dan seni bina serta sebagai bacaan umum kepada mereka yang berminat untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengurusan keselamatan dan kesihatan di tapak projek pembinaan.

 Goodreads Reviews

(Average rating 3.00 / 2 ratings / 0 reviews)

Bestsellers in PERANCANGAN/PENGURUSAN

MPH - Pengurusan Keselamatan Projek Pembinaan ISBN - 9789835209178