• 15% • Pengajian Islam, 2E

  • (Average rating 1.00 / 1 ratings / 0 reviews)

  RM 30.52

  You Save: RM5.38

  RM 35.90

  Available for shipping in 2-5 working days

  • Category : PENDIDIKAN
  • ISBN Code: 9789834702113
  • Format : Paperback
  • By (Author): Roziah Sidik, Zulkarnain Mohamed Et Al
  • Publisher: PENERBIT FAJAR BAKTI

   

  * Discount valid for Online Purchase(s) only. Not applicable for purchases at MPH outlets.
  Price may change from time to time as advised by the publishers

Buku Pengajian Islam Edisi Kedua ini telah dikemas kini supaya kandungannya menepati silibus mata pelajaran Pengajian Islam untuk IPTS (LAN 1004). Penulisan buku ini bukan sahaja untuk membantu para pelajar peringkat Ijazah Sarjana Muda di IPTS untuk menguasai mata pelajaran ini malah lebih daripada itu adalah untuk melahirkan warganegara khususnya siswazah Islam yang benar-benar faham tasawur Islam sebagai satu cara hidup yang bersepadu dan seimbang serta mampu menyelesaikan sebarang masalah dan cabaran. Buku ini masih lagi mengekalkan 15 bab sebagaimana edisi pertama yang merangkumi kesemua tema utama sukatan pelajaran, iaitu Islam dan Konsep-konsep Asas, Islam Sebagai Peradaban dan Tamadun, Institusi Islam serta Islam dan Cabaran Semasa. Namun begitu, kandungannya dikemas kini dengan memasukkan isu-isu terkini bagi tajuk-tajuk yang berkaitan supaya relevan dengan perkembangan semasa. Walaupun kandungan buku Pengajian Islam ini disusun mengikut keperluan mata pelajaran Pengajian Islam di IPTS, namun buku ini juga sesuai dijadikan rujukan oleh para pelajar IPG, Politeknik, IPTA serta orang ramai yang ingin menambahkan serta mendalami pengetahuan mereka tentang tamadun Islam.

 Goodreads Reviews

(Average rating 1.00 / 1 ratings / 0 reviews)

Bestsellers in PENDIDIKAN

MPH - Pengajian Islam, 2E ISBN - 9789834702113