• Panduan Terapi Carakerja Untuk Murid Istimewa

  RM 65.00

  Product Unavailable. For enquiry, please email to contact@mph.com.my

  • Category : PENDIDIKAN
  • ISBN Code: 9789671247105
  • Format : Paperback
  • By (Author): Mahfuzah Zainol
  • Publisher: Qaiser Ventures
  • Published Date: 30 Jul 2014

   

  * Discount valid for Online Purchase(s) only. Not applicable for purchases at MPH outlets.
  Price may change from time to time as advised by the publishers

Buku ini merupakan buku pertama yang dihasilkan untuk memberi panduan kepada guru-guru pendidikan khas dan juga ibu bapa yang mempunyai anak istimewa.

Buku ini berfokuskan tentang teknik-teknik persediaan untuk intervensi terapi carakerja yang boleh dipraktikkan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ia digarap dengan berpandukan kurikulum pendidikan khas dan intervensi terapi yang sering dilaksanakan oleh terapis. Buku ini juga amat bermanfaat kepada ibu bapa kerana aktiviti yang terdapat dalam buku ini boleh dilakukan dalam persekitaran di rumah.

Aktiviti dalam buku ini sesuai untuk kanak-kanak istimewa seawal seawal usia 3 tahun sehinggalah belasan tahun bergantung kepada tahap keupayaan mereka. Buku ini memaparkan contoh-contoh aktiviti  intervensi terapi beserta dengan gambar sebagai panduan yang lebih jelas kepada pembaca. Buku ini juga boleh dijadikan panduan untuk perancangan Rancangan Pengajaran individu (RPI) untuk murid berkeperluan khas. Akhir sekali, diharapkan buku ini dapat memberi manfaat kepada guru, ibu bapa dan juga terapis dalam aspek pendidikan untuk murid istimewa.

 Bestsellers in PENDIDIKAN

MPH - Panduan Terapi Carakerja Untuk Murid Istimewa ISBN - 9789671247105