• Kesan Psikologi Bencana Alam: Kes Banjir Lumpur di Cameron Highlands

  • (Average rating 5.00 / 1 ratings / 0 reviews)

  RM 25.00

  Product Unavailable. For enquiry, please email to contact@mph.com.my

  • Category : BACAAN UMUM-LAIN LAIN
  • ISBN Code: 9789834617776
  • Format : Paperback
  • By (Author): Rohany Nasir
  • Publisher: Dewan Bahasa & Pustaka
  • Published Date: 01 Jun 2015

   

  * Discount valid for Online Purchase(s) only. Not applicable for purchases at MPH outlets.
  Price may change from time to time as advised by the publishers

Salah satu fokus utama bidang psikologi ialah kesejahteraan manusia yang berkait rapat dengan keselamatan diri. Apabila berlaku banjir lumpur, keselamatan serta kesejahteraan orang yang terlibat atau mangsa tergugat dan terganggu. Buku ini ditulis berdasarkan hasil kajian menggunakan metode kualitatif dan dilakukan untuk meneroka kesan psikologi mangsa tragedi banjir lampur yang berlaku di Cameron Highlands pada 23 Oktober 2013. Kajian lalu menunjukkan bahawa kejadian bencana alam seperti banjir lumpur boleh dikaitkan dengan pelbagai masalah psikologi dalam kalangan mangsa.

Fokus kajian yang dilakukan ini terhadap aspek psikologi mangsa banjir, iaitu kebimbangan, tiada harapan dan tiada terdaya, kemurungan, gangguan tekanan pascatrauma (PTSD), pengherotan kognitif, daya tindak, daya tahan dan personaliti. Melalui temu ramah, setiap aspek psikologi yang dialami oleh mangsa telah dikaji dengan mendalam. Dengan menggunakan persampelan mudah, seramai 15 orang mangsa banjir telah ditemu bual. Secara umum mangsa yang terlibat dengan banjir lumpur berada pada tahap kebimbangan yang tinggi tetapi mareka masih dapat meneruskan kehidupan dan kefungsian seperti biasa. Berdasarka hasil kajian ini, implikasi kaunseling dan psikoterapi turut dibincangkan.

 Goodreads Reviews

(Average rating 5.00 / 1 ratings / 0 reviews)

Bestsellers in BACAAN UMUM-LAIN LAIN

MPH - Kesan Psikologi Bencana Alam: Kes Banjir Lumpur di Cameron Highlands ISBN - 9789834617776