• Pengeluaran Benih Ikan Marin dari Kolam Tanah

  RM 15.00

  Product Unavailable. For enquiry, please email to contact@mph.com.my

  • Category : IKAN & HIDUPAN AIR
  • ISBN Code: 9789834617424
  • Format : Paperback
  • By (Author): Ahmad Daud Om
  • Publisher: Dewan Bahasa & Pustaka
  • Published Date: 01 Jun 2015

   

  * Discount valid for Online Purchase(s) only. Not applicable for purchases at MPH outlets.
  Price may change from time to time as advised by the publishers

Buku Pengeluaran Benih Ikan Main dari Kolam Tanah ini membincangkan aktiviti yang terlibat dalam mengeluarkan benih ikan melalui kolam tanah. Pembenihan ikan laut dari kolam tanah merupakan satu kaedah terbuka penghasilan benih ikan marin, selain menggunakan sistem tertutup seperti tangki konkrit.

Pemilihan lokasi, penentuan jenis tanah yang sesuai, pembinaan kolam, pengurusan benih serta penyakit dan ekonomi dibincangkan dengan huraian menarik. Buku ini dipersembahkan dengan gambar rajah, jadual dan carta alir bagi memberi kefahaman kepada pembaca tentang pembenihan ikan marin.

Semoga maklumat ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca yang berminat untuk mengusahakan pembenihan ikan marin, dan seterusnya dapat mewujudkan lebih ramai pengusaha benih ikan marin yang produktif pada masa hadapan.

 Bestsellers in IKAN & HIDUPAN AIR

MPH - Pengeluaran Benih Ikan Marin dari Kolam Tanah ISBN - 9789834617424