Pengurusan Modal Insan
Author: Baron,Angela & Armstrong,Michael


Product ID:9789830685298
Format:Paperback
Publisher:Institut Terjemahan
Main Category:Perniagaan & Pengurusan
Sub Category:Pengurusan & Kepimpinan
Price:RM 35.00*
Usual Local Delivery:This title is coming soon, please contact us before you place an order


      * price may change from time to time as advised by the publishers
     

Pengurusan Modal Insan (PMI) adalah strategi yang digunakan untuk menganalisis, mengukur dan menilai bagaimana pekerja menjalankan dasar dan amalan dalam mewujudkan nilai. Buku ini menjurus kepada mengenal pasti dan mempamerkan pertambahan nilai oleh pekerja dan pengurusan pekerja yang amat cekap kepada sesebuah organisasi, dan mewujudkan suatu hubungan antara pengurusan sumber insan dengan strategi perniagaan.

Pengurusan Modal Insan: Mencapai nilai tambah melalui pekerja akan menyediakan para pengamal sumber manusia dan pengurus dengan panduan yang praktikal ke arah mencapai objektif tersebut. Buku ini menerangkan bagaimana sesebuah organisasi dapat menjelaskan kepada pihak pengurusan sumber manusia dan pengurusan pekerja bahawa proses bagi memaksimumkan impak terhadap prestasi perniagaan adalah dengan mempertingkat nilai yang diperoleh oleh mereka daripada pekerja di samping usaha yang berterusan bagi memenuhi aspirasi dan keperluan mereka.

Pengurusan Modal Insan: Mencapai Nilai Tambah Melalui Pekerja akan menyediakan para pengamal sumber manusia dan pengurus dengan panduan yang praktikal ke arah mencapai objektif tersebut. Buku ini menerangkan bagaimana sesebuah organisasi dapat menjelaskan kepada pihak pengurusan sumber manusia dan pengurusan pekerja bahawa proses bagi memaksimumkan impak terhadap prestasi perniagaan adalah dengan mempertingkat nilai yang diperoleh oleh mereka daripada pekerja di samping usaha yang berterusan bagi memenuhi aspirasi dan keperluan